المان پست

سایز بست های چنگالی مورد استفاده برای لوله های فولادی برق

لوله فولادی برق PG13.5 بست چنگالی سایز۲۰-۱۶ لوله فولادی برق PG16 بست چنگالی سایز۲۵-۱۸ لوله فولادی برق PG21 بست ...

کاربرد سینی کابل

از پرکاربردترین و ساده ترین وسایل امروزه در تاسیسات الکتریکی سینی کابل است . از سینی کابل برای ایجاد حفاظت مکانیکی ...

زانویی برق دوردار :‌

زانو لوله برق دوردار : زاویه عصایی ۹۰ درجه و ۴۵ درجه از فلز فولاد یا گالوانیزه گرم ساخته می ...

سایز بست های چنگالی مورد استفاده برای لوله های فولادی برق
۳۰ خرداد ۱۴۰۳

لوله فولادی برق PG13.5 بست چنگالی سایز۲۰-۱۶ لوله فولادی برق PG16 بست چنگالی سایز۲۵-۱۸ لوله فولادی برق PG21 بست ...

کاربرد سینی کابل
۵ خرداد ۱۴۰۳

از پرکاربردترین و ساده ترین وسایل امروزه در تاسیسات الکتریکی سینی کابل است . از سینی کابل برای ایجاد حفاظت مکانیکی ...

زانویی برق دوردار :‌
۵ خرداد ۱۴۰۳

زانو لوله برق دوردار : زاویه عصایی ۹۰ درجه و ۴۵ درجه از فلز فولاد یا گالوانیزه گرم ساخته می ...

سایز بست های چنگالی مورد استفاده برای لوله های فولادی برق
سایز بست های چنگالی مورد استفاده برای لوله های فولادی برق
کاربرد سینی کابل
کاربرد سینی کابل

تماس تلفنی