زانویی برق

زانویی برق دوردار :‌
5 خرداد 1403

زانو لوله برق دوردار : زاویه عصایی 90 درجه و 45 درجه از فلز فولاد یا گالوانیزه گرم ساخته می ...

تماس تلفنی