نام محصول

نام انگلیسی : Fitting

کد محصول :

اتصالات سینی کابل

 

متعلقات و کلیه تجهیزات جانبی که برای اتصال دادن و تکمیل کردن سینی کشی برای تغییر جهت ، ارتفاع و عرض به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می شوند اتصالات سینی کابل ها هستند. اتصالات از بخش هایی شامل نگهدارنده ، کاور یا درب ، کاهنده ، افزایش دهنده و جدا کننده و ته بند ها تشکیل می شود. در ادامه به بررسی و تفکیک تجهیزات زیر می پردازیم .

 

انواع اصلی رابط های سینی کابل :

 

نوعی جوینت برای اتصال دادن هر شاخهِ متری از سینی های کابل به یکدیگر به کار می رود. همچنین  قسمت های فرعی را به اصلی متصل می کند رابط ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم ساخته می شود.

 

انواع رابط سینی کابل

 

رابط مستقیم نوعی جوینت که از قسمت زیر سینی بصورت کاملاً مستقیم دو شاخه را به هم متصل می کند. رابط از بغل اتصالی به شکل لچکی است که از چهار طرف سوراخ کاری می شود. بنابراین سینی را از قسمت پهلو نگه می دارد. گونه دیگر آنها بشکل قابل تنظیم و ردیوسری قابل طراحی است.

ساپورت سینی کابل نگهدارنده های اتصالات سقفی ، دیواری و زمینی :

دستک به همراه پلیت هائی که برای محکم نگه داشتن سیستم به روی دیوار ، سقف و روی زمین مورد استفاده قرار می گیرد.  ساختار و شکل ساپورت سینی کابل ذوزنقه ایی مثلثی و تی انگلیسی است. این نوع سیستم ساپورتینگ در کُل برای نگه داشتن طول و وزن سینی های کابل در نظر گرفته می شوند. نوع سقفی آنها توسط پیچ های متری مهار می شود و ساپورت دیواری بوسیله پلیت نگه دارنده انتهایی به بدنه دیوار متصل می گردد.

ته بند سینی کابل :

به اندازه عرض آنها بصورت نواری ساخته می شود تا ابتدا و انتهای کار در سینی کشی بسته شود. ته بندها بصورت تسمه ای مستطیل شکل است تا قسمت بیرونی بدنه را پوشش دهد.

کاور یا درب سینی کابل :

برای بستن سطح بالای سینی نیاز به کاور یا درب است. کاورها به اندازه عرض و پهنای کفه بلکه اندکی بزرگ تر درست می شوند تا به راحتی روی داکت را کاور کنند. برای محکم کردن این دو از بست نواری گالوانیزه استفاده می شود.به شکل تسمه ای و بصورت کلمپ ی قسمت بیرون را به داخل محکم می کند.

اتصال رابط از اتصالات سینی کابل

اتصال رابط سینی کابل ، همانطور که از نام ان پیداست جز اتصالات سینی کابل بوده و رابطی است یک تکه و یا دو تکه که سرو ته دو سینی کابل را به یکدیگر متصل می کند . اتصال رابط یک تکه splice plate  اتصالی است که در سینی کابل بیشتر متداول است و به غیر از دیواره سینی کابل را هم در بر گرفته و بصورت یک تکه دارای دو دیواره و یک کفه میباشد .اتصال رابط  دو تکه (Join Fitting ) بیشتر در اتصال دو نردبان کابل رایج میباشد و بصورت بغل بند تنها دیواره های دوشاخه نردبان کابل را به هم متصل می کند به همین دلیل به آن اتصال بغل بند نیز می گویند.

بست نگهدارنده

بست نگهدارنده سینی کابل(Hold down clamp )که همان بست نگهدارنده خارجی نیز نام دارد در گروه اتصالات سینی کابل بوده ،برای مهار کردن سینی کابل از قسمت دیواره سینی کابل به براکت استفاده می شود . بوسیله این بست نگهدارنده از حرکتهای طولی و عرضی و جهشی سینی کابل جلوگیری به عمل می آید و سینی کابل به براکت محکم و ثابت فیکس می شود .

براکت

براکت(Bracket) و یا به اصطلاح زیرسری ،به قطعه ای گفته می شود که حکم نگهدارنده و یا تکیه گاه سینی کابل را دارد .بصورتیکه سینی کابل روی آن قرار گرفته و با پیچ و مهره یا از سمت کفه سینی کابل و عبور پیچ از پانچ سینی و سپس پانچ براکت به آن متصل می شود و یا اینکه توسط قطعه بست نگهدارنده سینی کابل از قسمت دیوره سینی به براکت متصل شده و مهار می شود. براکتها انواع مختلفی دارند که از جمله انها می توان به مدل دیواری ،براکت uچنلی ،براکت c چنلی و براکت سقفی اشاره نمود. معمولا بعلت اینکه براکتها وزن سینی ها و کابلها را تحمل می کنندضخامت آنها و همچنین پلیت آنها را از سینی کابلها ضخیم تر در نظر می گیرند.یکی از شرکتهایی که در کشور لیختن اشتاین اروپا تولیدات متعدد بر روی انواع براکت ها و ساپورتها دارد و رقیب خارجی سرسخت گروه صنعتی پایپ نوران میباشد شرکت هیلتی(Hilti) بوده که از سطح کیفیت و قیمت بسیار بالایی نیز برخوردار میباشد

کاهنده

هنگامیکه طراحی شبکه سینی کابل به صورتی باشد که بخواهیم عرض سینی کابل را در مسیر کاهش دهیم و یا بلعکس، باید از قطعه کاهنده (Reducer) استفاده کنیم.کاهنده توسط اتصال رابط به سر و ته سینی کابل وصل و تغییر عرض سینی را صورت میپذیرد.

زانویی افقی

هنگامی که در طول مسیر و شبکه سینی کابل موانع و یا دیواری روی پیش رو داشته باشیم و یا اینکه تغییر مسیر افقی باید سینی کابل ایجاد کنیم از زانویی افقی سینی کابل ایجاد کنیم از زانویی افقی سینی کابل (Horizontal Elbow) استفاده می کنیم این زانوها بصورت ۴۵ و ۹۰ درجه اکثرا تولید می گردد. این نوع زانو توسط اتصال رابط به سر و ته سینی کابل متصل شده و تغییر مسیر در افق را میسر می سازد .

زانویی عمودی

چنانچه در طول مسیر سینی کابل ملزم به حرکت و تغییر جهت عمودی شدیم باید از قطعه زانوی عمودی سینی کابل (Vertical Elbow)  که اکثرا به صورت ۹۰ درجه میباشد استفاده کرده اگر مسیر بصورت ۹۰ درجه به سمت پایین باشد از زانوی ۹۰ درجه عمودی خارجی و اگرمسیربصورت ۹۰ درجه به سمت بالا باشد از زانوی ۹۰ درجه داخلی استفاده می گردد که این زانوها توسط اتصال به ابتدا و انتهای سینی کابل متصل می شوند .

تماس تلفنی